Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ЛЕТОПИС ШКОЛЕ

Posted 15.09.16.

Летопис школе

школска 2015-2016година

 

      Основна школа ,,Момчило Поповић Озрен'' у Параћину је образовно-васпитна установа која постоји од 1973. године. У свом саставу има матичну школу у Параћину и два издвојена одељења у Мириловцу и Лебини у којима се одвија настава од првог до четвртог разреда.

 

 У 2015-2016. години број ученика у матичној школи био је 800; у издвојеним одељењима: у Мириловцу 10 ученика и 2 предшколца, а  у Лебини 22 ученика. Укупан број ученика био је  833 и 4 предшколца  у 37 одељења.

У школи је радило 74-оро запослених од којих је55 наставника, три стручна сарадника, секретар, шеф рачуноводства,административно-финансијски радник, педагошки асистент, једанаест помоћних радника и директор школе. За потребе ученика са потешкоћама у развоју, а на основу мишљења интерресорне комисије ангажована je 5 волонтера.

 

Настава је у потпуности била заступљена стручним кадром, а услови рада у школи добри уз напомену да је потребно кабинете боље опремити  наставним средствима.

 

Поред редовних обавеза у школи постоји традиција прослава: Дана школе, Нове године, Светог Саве, Дана општине.

У оквиру сарадње са другим институцијама посебно се истиче сарадња са Црвеним крстом, Здравственим центром, Центром за социјални рад, Библиотеком, Музејом, Позориштем, Одбором за превенцију наркоманије, Спортским савезом , осталим школама.

 

На почетку школске године утврђено је радно време свих запослених које је јавно истакнуто на огласној табли и канцеларијама запослених. Утврђене су обавезе наставног и ненаставног особља решењима за ову школску годину. У школи су подељена задужења за преговарање и пружање подршке у случајевима злостављања запослених од стране послодавца. У складу са законом радници су обавештени о забрани пушења у школском простору и одређена су лица која ће контролисати спровођење закона. Одржанoје једанаест седница Школског одбора. Одржано је тринаест седница Наставничког већа и седам састанака Савета родитеља. Одржана су четири састанка са Педагошким колегијумом. Састанци са Тимом за превенцију насиља и Тимом за инклузију се редовно одржавају. На Педагошком колегијуму разматрани су услови стручног усавршавања наставника и реализација плана стручног усавршавања као и спровођење инклузије за ученике са потешкоћама у развоју. Спроведен је поступак јавне набавке за исхрану деце у ђачкој кухињи и реализацију екскурзија и рекреативне наставе. Склопљени су уговори са више туристичких агенција.Крајем маја реализована је  настава у природи за ученике другог, трећег и четвртог разреда.  Редовно су исплаћиване плате, трошкови превоза, превоз и дневнице за наставнике и ученике који иду на такмичења.

Последњих година је доста урађено на унапређењу услова рада, али се увек отварају нове могућности и нове потребе. Зграда матичне школе стара је 43 године и у добром је стању. Важно је да окружење у којем бораве ученици правилно утиче на њихов психички и физички развој, зато се у школи трудимо да обогатимо простор разним едукативним садржајима, али и да просторије буду хигијенски, естетски и функционално уређене. У протеклој години од значајнијих инвестиција имали смо прикључење школа у издвојеним одељима на градску водоводну мрежу тако да је решен дугогодишњи проблем снабдевања ових школа здравом пијаћом водом. У матичној школи замењена је унутрашња столарија. Пет врата на учионицама на првом и другом спрату замењено је алуминијумском столаријом. Замењена су оштећена стакла на школским зградама. Климатизовано је десет просторија од којих је седам учионица на другом спрату и у приземљу. Делимично је школски простор окречен: ходници и учионице са већим оштећењима на зидовима као и свлачионице за наставу физичког васпитања. У издвојеном одељењу у Лебини уређено је двориште школе. Срушена је стара шупа за дрва која је представљала ризик по безбедност свих. У сарадњи са родитељима ученика преуређен је постојећи простор за чување дрва као и стари звоник. Постављена је нова чесма у дворишту школе.  Замењена су три компјутера новијим моделима за потребе школске администрације, библиотеке и наставу географије.  Као донација Црвеног крста општине Параћин школа је добила наставна средства за наставу физичког васпитања.

 

               Настава је у великој мери прилагођена индивидуалним могућностима ученика.

 Наши ученици постижу запажене резултате на такмичењима. Само у прошлој години имали смо више учесника републичких такмичења из области: математике, физике, српског језика, енглеског језика, спорта. То говори о великом ангажовању наставника и високој мотивацији ученика. Постигли смо два трећа места на Олимпијади из области спорта и то:

- у Малим олимпијским играма- ученици другог разреда са учитељима: Зораном Микићем, Иреном Милановић, Весном Димитријевић и Невеном Јовановић Љубић;

- у малом фудбалу- женска фудбалска екипа старијих разреда са наставником Жељком Бановићем.

На републичким такмичењима из физике и математике похваљени су ученици Марко Стојановић и  Аника Јовановић.

На свечаној седници Наставничког већа школе на крају другог полугодишта 19 ученика осмог разреда проглашено је носиоцима Вукових диплома а за Ђака генерације изабрана је ученица Аника Јовановић.

              Ученици су својим понашањем на часовима, али и током одмора показали веома примерно понашање. У школи се поштује Кућни ред. Добро организовано дежурство наставника као и добра сарадња са полицајцима задуженим за  овај део града, па и за нашу школу, значајно су умањили проценат насиља, а ретки случајеви  решавали су се кроз разговор са ученицима и родитељима, а по потреби укључиване су и друге службе.

            

Добри међуљудски односи као и сарадња у колективу у великој мери доприносе стварању позитивне радне атмосфере, а резултат таквог рада је успех ученика у наставку школовања и наравно, оцена квалитета рада школе.

 Верујемо да ћемо и даље успешно наставити пут васпитно-образовног процеса.

                      

 

Културна и јавна делатност школе

Од почетка школске године реализоване су активности:

 

Август

31.08.2015. године- Свечани пријем првака.

 

Септембар

Прва недеља септембра- предавања полиције за ученике првог разреда на тему саобраћај и безбедност на путу од куће до школе.

Уторак, 15.09.2015. године- Спортско дружење у Лебини- Мириловац и Лебина;

Четвртак, 17.09.2015. године – Продајна изложба Удружења дистрофичара у холу школе;

Петак, 18.09.2015. године- Такмичење у малом фудбалу-  4. разреда;

Петак, 18.09.2015. године- Обилазак културно- историјских споменика у граду- 2. разр;

Петак,18.09.2015. године- радионица ученика 8. разреда -Чувари културног наслеђа ,,Одбрамбено наоружање у  Првом светском рату'';

                                                          

Октобар

05.10.2015. године - Промоција Дечије недеље- упознавање са правима детета. Одељењске заједнице.

06.10.2015. Пишемо поруке на деци- цртање на асфалту. Заборављене игре у школском дворишту- млађи разреди.

07.10.2015.године- Радионице ,,У туђим ципелама'' и ,,Круг среће''.

07.10.2015. године- МИНИ ТИНИ фест

08.10.2015.године-Сценски прикази ученика 7. и 8. разреда

08.10.2015. године- Звездане стазе

09.10.2015. године-Сусрет генерација – ученици трећег разреда наше школе и ОШ,,Стеван Јаковљевић'';

09.10.2015. године- обилазак Црвеног крста и даривање хуманитарне помоћи;

09.10.2015. године- обилазак Музеја и Библиотеке; Мостови међу генерацијама- обилазак Дневног центра за старе.

10.10.2016. године – семинар Ефективно подучавање;

 

Новембар

18.11.2015.године- подела школског прибора ученицима из угрожених породица – сарадња са Црвеним крстом;

24.и25.2015.године- предавања полиције за ученике петог разреда о безбедности.

24. новембар2015. године – Радионица за запослене – Употреба интерактивне табле

 

Децембар

03.12.2015. године- Фестивал науке у Београду

04.12.2015. године- предавања за ученике 5. разреда- Превенција наркоманије

12.12.2015.године-Фестивал дечијих сцена- представе наших ученика у Позоришту

15.12.2015. год -изложба честитки(5-8. разреда) и украшавање хола школе(4. разред)

25.12.2015. год – Дечије сцене (представе за ученике млађих разреда у школи)

29.12.2015. годприредба ученика 4. разреда за први разред и децу радника школе

30.12.2015. год -  Маскенбал- ученици 3. и 4. разреда.

 

Јануар

12.01.2016. године- Квиз о Светом Сави

27.01.2015. године- Прослава школске славе- Светог Саве

 

Фебруар

У току фебруара реализоване су активности на одабиру уџбеника за наредне три школске године које подразумевају: састанак директора са помоћником министра просвете – Милованом Шуваковим у Крагујевцу; састанке стручних већа, савета родитеља, ученичког парламента;

12 и 13.02.2016. године  - Семинар Механизми укључивања деце са даровитошћу и сметњама у наредни ниво школовања- Компетенција: К3;

21.02.2016. године- Општинско такмичење из информатике није одржано јер није било пријављених ученика на нивоу општине;

27.02.2016. године- Општинско такмичење из математике – школа домаћин.

Током месеца преовладавала је припрема ученика за такмичења из разних области и учешће.

Током месеца обављани су систематски прегледи ученика;

 

Март

05.03.2016. године- Општинско такмичење ,,Књижевна олимпијада'' у нашој школи;

18.03.2016. године- Учешће наших ученика на Фестивалу поезије у Трешњевици;

Током месеца преовладавала је припрема ученика за такмичења из разних области и учешће.

 

Април

03.04.2016. године- Окружно такмичење из српског језика и језичке културе;

17,18. и 19. април- екскурзија ученика 8. разреда;

18.04.2016. године- Изложба радова ученика из области техничког образовања и географије;

19.04.2016.године- Ревијално такмичење у вожњи бицикла; КВИЗ - наставници страних језика и ученици 6. разреда; Свечаност поводом прикључења школе у Лебини на водоводну мрежу; Изложба фотографија старих заната ,,Сачувано од заборава'' аутора Маје Стошић;

20.04.2016. године- Такмичење у стоном тенису: ученици и наставници;

21.04.2016.године- Изложба ликовних радова. Тема Ускрс; Реални сусрети- профeсионална оријентација ученика 8. разреда;

22.04.2016. године- Свечаност поводом прикључења школе у Мириловцу на водоводну мрежу; Обележавање Дана планете Земље,,Екологија код нас и у свету''-презентација ученика и наставника географије и биологије.Премијера кратког филма ,,Моћ воде'' рад ученика и наст. ликовне културе;

22.04.2016.године- СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА У ПОЗОРИШТУ-две представе; хор; фолклор; рецитал; музичка тачка; такмичари;

25.04.2016. године- Заједниче спортске активности ученика издвојених одељења у Мириловцу; Турнир у малом фудбалу: ученици млађих разреда градских основних школа;

26.04.2016. године- Ускршња приредба ученика млађих разреда за остале ученике;

25.и 26.04.2016.године- Екскурзије ученика петог, шестог и седмог разреда;

 

Мај

09.05.2016. године- Екскурзије ученика првог, другог и трећег разреда;

10.05.2016. године- Екскурзија ученика четвртог разреда;

11.05.2016. године – Заједнички родитељски састанак за родитеље ученика 8.

Разреда.Тема:-Професионална оријентација;Завршни испит;Прослава мале матуре;

18-25.05.2016.године- реализација програма наставе у природи за ученике другог, трећег и четвртог разреда;

26.05.2016.године – презентација Музичке школе за ученике млађих разреда;

 

Јун

13.06.2016.године –презентација спорта: ШКОЛСКИ  РАГБИ 13-Рагби федерација Србије у сарадњи са Министарством провете ;

14.06.2016.године- маскенбал и журка млађих разреда у холу школе;

15,16. и 17. јуна- Завршни испит за ученике осмог разреда;

18.06.2015. године -Свечани пријем награда које додељује председник општине вуковцима у Позоришту(све школе);

22.06.2016.године- Наставничка екскурзија- Сребрно језеро, Viminacium;

23.06.2016. године- Свечана додела диплома – родитељски састанак за ученике осмог разреда и њихове родитеље:

 

Јул

Расподела ученика осмог разреда и упис у средње школе- активности до 09.јула.

 

Август

Од 10. августа 2016. године- организација припремне наставе за полагање поправних и разредних испита ученика другог до седмог разреда.

Сређивање педагошке документације.

31.08.2016.године- Свечани пријем првака.