Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ЛЕТОПИС ШКОЛЕ

Posted 13.09.17.

Летопис школе

школска 2016-2017. година

  

      Основна школа ,,Момчило Поповић Озрен'' у Параћину је образовно-васпитна установа која постоји од 1973. године. У свом саставу има матичну школу у Параћину и два издвојена одељења у Мириловцу и Лебини у којима се одвија настава од првог до четвртог разреда.

 

 У 2016-2017. години број ученика у матичној школи био је је 811; Издвојено одељење у Мириловцу имало је  10 ученика, а  oдељење у Лебини 18 ученика и 2 предшколца. Укупан број ученика у школи био је  839,  а број одељења  37.

У школи је радило 76-оро запослених од којих је55 наставника, два стручна сарадника,библиотекар,секретар,координатор финансијских и рачуноводствених послова, финансијско-административни сарадник, педагошки асистент,  два домара, сервирка, десет хигијеничара и директор школе.  За девет ученика са потешкоћама у развоју  ангажовани су волонтери као помоћ при кретању и учествовању у редовним активностима.

Настава је у потпуности била заступљена стручним кадром, а услови рада у школи добри уз напомену да је потребно кабинете боље опремити  наставним средствима.

 

Поред редовних обавеза у школи постоји традиција прослава: Дана школе-27.априла, Нове године, Светог Саве, Дана општине.

У оквиру сарадње са другим институцијама посебно се истиче сарадња са Црвеним крстом, Здравственим центром, Центром за социјални рад, Библиотеком, Музејом, Позориштем, Одбором за превенцију наркоманије, Спортским савезом , осталим школама.

 

                       На почетку школске године утврђено је радно време свих запослених које је јавно истакнуто на огласној табли и канцеларијама запослених. Утврђене су обавезе наставног и ненаставног особља решењима за школску 2016/2017. годину. Годишњим планом рада школе утврђене су активности, носиоци реализације и време реализације за наредну школску годину. Распоред часова наставних и ваннаставних активности истакнут је на више места у школи као и распоред писмених и контролних вежби и распоред консултација са родитељима. У школи су подељена задужења за преговарање и пружање подршке у случајевима злостављања запослених од стране послодавца која су и даље важећа. У складу са законом радници су обавештени о забрани пушења у школском простору и одређена су лица која ће контролисати спровођење закона. Одређено је лице за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем, а у складу са  Законом о узбуњивачима које  и у овој години има иста задужења. Формирани су школски тимови у складу са законом: Тим за превенцију насиља, Тим за инклузију, Тим за самовредновање, Тим за развој школског програма, Тим за школско развојно планирање, Педагошки колегијум и др. У току школске године одржано је једанаест седница Школског одбора, седам састанака Савета родитеља. Организована је подршка ученицима са потешкоћама у развоју у виду личних пратилаца. Спроведен је поступак јавне набавке за исхрану деце у ђачкој кухињи и реализацију екскурзија и рекреативне наставе. Склопљени су уговори са више туристичких агенција. Редовно су исплаћиване плате, трошкови превоза, јубиларне награде, превоз и дневнице за наставнике и ученике који иду на такмичења.

Редовна је сарадња са представницима синдиката који су редовно присуствовали седницама Школског одбора, а обавештавани су о свим актуелностима везаним за  рад школе.

Током године било је више прослава, манифестација, и других активности које су се одржавале у нашој школи: свечани пријем првака, активности поводом прославе Дана општине, Мини Тини фест, обележавање Дечије недеље, Фестивал дечијих сцена, активности на обележавању Нове године и школске славе Светог Саве, Дана школе, свечана додела диплома ученицима који су завршили осми разред,прославе мале матуре и ученика четвртог разреда.

На почетку школске године целокупан школски простор је очишћен и припремљен за рад. Од почетка школске године није било значајнијих инвестиција на одржавању школске зграде.

Обезбеђен је намештај – канцеларијске столице 7 комада и ормар.  Обезбеђена су два рачунара и звучници за кабинете страног језика као и петнаест столица за медијатеку.

Црвени крст општине Параћин донирао је школи опрему за противпожарну заштиту, агрегат као и лекарску торбу.

Одбор за превенцију и сузбијање болести зависности донирао је школи пет лаптоп рачунара за потребе наставе и развијања свести код ученика о значају здравља. У августу 2017. године окречено је седам учионица и два мокра чвора. Опремљена је нова просторија за продужени боравак намештајем (угаона клупа и клупа без наслона).

               Настава је у великој мери прилагођена индивидуалним могућностима ученика.

 Наши ученици постижу запажене резултате на такмичењима. Само у прошлој години имали смо више учесника републичких такмичења из области: математике, физике, српског језика, енглеског језика, техничког и информатичког образовања, спорта. То говори о великом ангажовању наставника и високој мотивацији ученика. Постигли смо једно прво и два друга места на Републичком такмичењу Мини олимпијске игре:

- у Малим олимпијским играма- ученици трећег разреда(дечаци) са учитељима: Зораном Микићем, Иреном Милановић, Весном Димитријевић и Иваном Јовчић освојили су прво место;

- у Малим олимпијским играма- ученици трећег разреда (девојчице) и мешовита екипа ученика другог разреда са учитељима: Небојшом Милосављевићем,Гораном Стефановићем, Светланом Јовановић Љубичић и Весном Првуловић освојили су друго место;

На Републичком такмичењу у пливању ученик четвртог разреда, Лука Живковић освојио је друго место;

.

На Републичком такмичењу из физике ученица шестог разреда,Милена Стојанов освојила је другу награду, а ученица седмог разреда, Миљана Миљуш трећу награду.

На Републичком такмичењу из математике похваљен је ученик седмог разреда, Вукашин Јовановић.

 

На свечаној седници Наставничког већа школе на крају другог полугодишта 15 ученика осмог разреда проглашено је носиоцима Вукових диплома; додељено је 54 посебних диплома ученицима који су имали једно од прва три места на општинским такмичењима,  а за Ђака генерације изабрана је ученица Анђела Остојић.

 

              Ученици су својим понашањем на часовима, али и током одмора показали веома примерно понашање. У школи се поштује Кућни ред. Добро организовано дежурство наставника као и добра сарадња са полицајцима задуженим за  овај део града, па и за нашу школу, значајно су умањили проценат насиља, а ретки случајеви  решавали су се кроз разговор са ученицима и родитељима, а по потреби укључиване су и друге службе.

            

Добри међуљудски односи као и сарадња у колективу у великој мери доприносе стварању позитивне радне атмосфере, а резултат таквог рада је успех ученика у наставку школовања и наравно, оцена квалитета рада школе.

 Верујемо да ћемо и даље успешно наставити пут васпитно-образовног процеса.

                      Културна и јавна делатност школе

Од почетка школске године реализоване су активности:

Август

31.08.2015. године- Свечани пријем првака.

Септембар

Уторак, 13.09.2016. године- предавања полиције за ученике првог разреда на тему саобраћај и заштита на путу од куће до школе.

Четвртак, 15.09.2016. године- Трагови прошлости средњег века на простору Параћина-(истраживање –историјска секција поводом Дана општине)

Петак, 16.09.2016. године- Такмичење у малом фудбалу ,,3 на 3''-разредна настава поводом Дана општине; Трагови прошлости средњег века на простору Параћина-(радионица –историјска секција поводом Дана општине)

Понедељак, 19.09.2016. године- Спортско дружење у Лебини- Мириловац и Лебина;

Уторак, 20.09.2016. године, обилазак манастира Намасије- историјска секција поводом Дана општине;

Петак, 23.09.2016. године- израда документарног филма ,,Петрушка област и њена улога у борби против Турака'' историјска секција поводом Дана општине;

Петак, 23.09.2016. године- МИНИ ТИНИ фест;

Октобар

Од 03-07.10.2016. године –обележавање Дечије недеље03.10.2015. године

05.10.2016. године- сарадања са Црвеним крстом- ученици 4.разреда прикупили су помоћ за децу којој је то потребно;

10.10.2016. године – сарадња са Црвеним крстом- обука у пружању прве помоћи- ученици шестог разреда;

21.10.2016. године- обележавање Дана сећања на жртве у другом светском рату-обилазак Музеја-разредна настава;

26.10.2016.године- обилазак Градске библиотеке поводом месеца књиге- ученици 4.разреда и ученици првог разреда;

28.10.2016.године- обилазак Полицијске станице у Параћину- ученици првог разреда;

Новембар

03.11.2016. године- Тематска настава у млађим разредима и изложба радова ученика на тему „Мали посластичар“

05.11.2016.године- обилазак Сајма привреде у Хали спортова „7. јули“ у Параћину- ученици млађих и старијих разреда

16.11.2016. године- обележавање Међународног дана толеранције- радионице са ученицима издвојено одељење у Лебини;

17.11.2016. године- учешће ученика старијих разреда у квизу –организација ОШ „Ђура Јакшић“ у Параћину и ,,Вук Караџић“у Ћуприји.

17.11.2016.године- Фестивал дечијих сцена- представљање наше школе;

Децембар

06.12.2016. године- Кадетски шаховски турнир поморавског округа

23.12.2016. године- Посета новогодишњем сајму у Хали спортова- ученици млађих разреда;

15.12.2016. год -Изложба честитки(5-8. разреда) и украшавање хола школе(4. разред)

30.12.2016. год -  Приредба ученика 4. разреда за први разред и децу радника школе

30.12.2016. године- Новогодишња забава за запослене

Јануар

27.01.2016. године- Прослава школске славе- Светог Саве

Фебруар

25.02.2017.године – Општинско такмичење из математике;

27.02.2017.године – Школа здравља „Здрави стилови живота“

Март

04.03.2017.године – Општинско такмичење „Књижевна олимпијада“

08.04.2017.године – Представа ученика 3. разреда у Позоришту у Алексинцу и излет до

                                       манастира Липовац- организација Општине;

30.03.2017.године- Заједнички родитељски састанак за родитеље ученика осмог разреда;

Април

07.04.2017.године-  Пробни завршни испит за ученике 8. разреда- математика;

08.04.2017.године-  Пробни завршни испит –српски језик и комбиновани тест;

08.04.2017.године – Представа ученика 3. разреда у Позоришту у Алексинцу и излет до

                                       манастира Липовац- организација Општине;

09.04.2017.године – Окружно такмичење из српског језика и језичке културе;

19.04.2017.године – Планетаријум (хала спортова) награда најбољим ученицима-

                                       организација Општине;

21.04.2017.године- Поводом Дана планете Земље засађена су стабла борова у матичној школи   и издвојеном одељењу у Лебини;

21.04.2017.године- Изложба цвећа у холу школе(ученици 4. разреда)

24-25.04.2017.године- Екскурзија ученика шестог разреда;

24.04.2017.године-  Спортско дружење ученика издвојених одељења у Лебини;

25.04.2017.године- Интерактивна изложба радова из области ТИО;

25.04.2017.године- Турнир у малом фудбалу- ученици 4.разреда;

25.04.2017.године- Изложба радова ученика првог разреда- Шешири;

26.04.2017.године- Изложба ученика трећег разреда Народна традиција;

26.04.2017.године- Изложба ученика старијих разреда Графити;

27.04.2017.године- Дан школе –приредба ученика у Позоришту;

27.04.2017.године- Први број школског Билтена;

28.04.2017.године- Радионица за ученике Француска кухиња;

Мај

03-10.05.2017.године- Настава у природи ученика 2.разреда  у Сокобањи;

04.05.2017.године- Екскурзија ученика четвртог разреда;

04-05.05.2017.године- Екскурзија ученика петог и седмог разреда;

04-06.05.2017.године- Екскурзија ученика осмог разреда;

11.05.2017.године- Екскурзија ученика првог разреда;

12.05.2017.године- Екскурзија ученика трећег разреда;

12.05.2017.године- КРОС РТС-а;

17-24.05.2017.године- Настава у природи за ученике 4.разреда у Сокобањи;

18.и 20.05.2017.године- Пројекат из историје-Ученици водичи у Музеју;

19.05.2017.године- Екскурзија ученика другог разреда;

23.05.2017.године- Интерактивно предавање за ученике петог разреда- Центар за социјални рад и Општина Параћин;

30.05.2017.године- Прослава мале матуре;

Јун

02.06.2017.године- Учешће ученика у отварању спортског лета –TUNGA BUNGA DANCE;

03-10.06.2017.године- Настава у природи за ученике првог разреда у Савачи;

06-013.06.2017.године- Настава у природи за ученике трећег разреда на Копаонику;

09.06.2017.године- Прослава ученика 4.разреда у холу школе;

13.06.2017.године- Додела награда такмичарима који су освојили једно од прва три места  републичким такмичењима, у холу школе;

14,15.и16.06.2017.године- Завршни испит

22.06.2017.године –Свечана додела диплома ученицима 8. разреда у холу школе;

Август

31.08.2017.године- Свечани пријем првака.