Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ О НАСТАВИ НА ДАЉИНУ

Posted 7.04.20.

Молимо Вас да попуните упитник о настави на даљину кликом на линк:

УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ О НАСТАВИ НА ДАЉИНУ

Read the rest of this entry »

ОНЛАЈН САЈТ ЗА УЧЕЊЕ ВЕРОНАУКЕ

СТРУЧНА СЛУЖБА ШКОЛЕ - ПОДРШКА ЗА РОДИТЕЉЕ

ДА СЕ ПОДСЕТИМО - КАКО ДА ШТО УСПЕШНИЈЕ УЧИШ

ДОПИС МНПТР У ВЕЗИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

Posted 16.03.20.

   Министарство просвете, науке и технолошког развоја издало је упутство за реализацију наставе у току трајања ванредног стања.

    Предвиђено је више различитих начина реализације наставе и провере постигнућа на даљину, о чему ће Вас школа благовремено обавештавати путем сајта и фејсбук странице школе.

        За сада ту су лекције за ученике које ће бити емитоване на 3. програму РТС-а и на порталу РТС планета, са чијим садржајем и распоредом се можете упознати на сајту https://www.rasporednastave.gov.rs/ (уколико сајт још увек није активан, пробајте касније)

Read the rest of this entry »

ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕПОРУКЕ МПНТР ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ИНФЕКЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

Posted 20.02.20.

ОШ „Момчило Поповић Озрен“

ул. Глождачки венац 23а

Дел.број 181

19.02.2020.год.

П а р а ћ и н

 

            На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда, дел. бр. 178 од 18.02.2020. год., директор Основне школе „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

I У поступку јавне набавке мале вредности бр. 02/2020 –  јавна набавка услуга – превоз ученика на релацији Параћин-Мириловац-Лебина и обратно, за наручиоца ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, уговор се додељује понуђачу „Еуро-лин“ Д.О.О., ул. Томе Живановића 129, Параћин.

II Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

Read the rest of this entry »

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Posted 19.02.20.

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ул. Глождачки венац бр. 23а

Дел. број 179

П а р а ћ и н

18.02.2020.год.

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда, дел. бр. 175 од 14.02.2020. год., директор Основне школе „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

I У поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2020 –  јавна набавка добара - електрична енергија, за наручиоца Основна школа „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, уговор се додељује понуђачу ЈП ЕПС Београд, ул. Балканска 13 Београд.

II Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

Read the rest of this entry »