Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ЛЕТОПИС ШКОЛЕ

Posted 30.09.18.

 

Летопис школе

школска 2017-2018. година

  

 

               Основна школа ,,Момчило Поповић Озрен'' у Параћину је образовно-васпитна установа која постоји од 1973. године, а у свом саставу има матичну школу у Параћину и издвојена одељења у Мириловцу и Лебини у којима се одвија настава за ученике од првог до четвртог разреда.

 У  школској  2017/2018. години наставу у матичној школи похађало је 802 ученикау 32 одељења; Издвојено одељење у Мириловцу имало је 8 ученика у неподељеној школи, а  oдељење у Лебини 14 ученика у два комбинована одељења . Укупан број ђака на нивоу школе био је  824,  а број одељења  35.Од ове школске године имамо две групе ученика у продуженом боравку.

У школи је на почетку школске године радило 76-оро запослених од којих је 55 наставника, два стручна сарадника, библиотекар, секретар, координатор финансијских и рачуноводствених послова, финансијско-административни сарадник, педагошки асистент,  два домара, сервирка  десет хигијеничара и директор школе. За  ученике са потешкоћама у развоју  ангажована су четири волонтера као помоћ при кретању и учествовању у редовним активностима. Настава је у потпуности заступљена стручним кадром, а услови рада у школи су добри уз напомену да је потребно, кабинете, боље опремити  наставним средствима.

Школа је центар многобројних дешавања као што су општинска, окружна такмичења ученика, семинари наставника,састанци удружења учитеља...Поседује квалитетан простор и способан наставни кадар спреман да се укључи у сва нова дешавања.

Поред редовних обавеза у школи постоји традиција прослава: Дана школе, Нове године, Светог Саве, Дана општине. У сарадњи са Друштвом физичара и МПНТР у априлу 2018.године је веома успешно, организовано  Државно такмичење из физике.

Школа је ове школске године учествовала у пројектимa: Промоција хуманих вредности, Сигурније школе отпорније заједнице, Васпитање за хумане односе међу половима, Електронски дневник.

ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину је у 2018-ој години са успехом конкурисала код Министарства правде РС пројектом „Опремање учионица рачунарском опремом и усавршавање наставног кадра за примену савремених облика учења“ и компаније ЦРХ по конкурсу“ Партнерство за будућност“ пројектом „Унапређење квалитета наставе и развој компетенција ученика за одговоран однос према околини“.

У оквиру сарадње са другим институцијама посебно се истиче сарадња са Општином Параћин, Црвеним крстом, Здравственим центром, Центром за социјални рад, Библиотеком, Музејом, Позориштем, Одбором за превенцију наркоманије, Спортским савезом , осталим школама.

                           На почетку школске године утврђено је радно време свих запослених које је јавно истакнуто на огласној табли и канцеларијама запослених. Утврђене су обавезе наставног и ненаставног особља решењима за школску 2017/2018. годину. Годишњим планом рада школе утврђене су активности, носиоци реализације и време реализације за наредну школску годину. Распоред часова наставних и ваннаставних активности истакнут је на више места у школи као и распоред писмених и контролних вежби и распоред консултација са родитељима. У школи су у претходној години подељена задужења за преговарање и пружање подршке у случајевима злостављања запослених од стране послодавца која су и даље важећа. У складу са законом радници су обавештени о забрани пушења у школском простору и одређена су лица која ће контролисати спровођење закона. Претходних година одређено је лице за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем, а у складу са  Законом о узбуњивачима које  и у овој години има иста задужења. Формирани су школски тимови у складу са законом: Тим за превенцију насиља, Тим за инклузију, Тим за самовредновање, Тим за развој школског програма, Тим за школско развојно планирање, Педагошки колегијум и др. У току школске 2017/2018. године одржанo је девет седница Школског одбора, седам састанка Савета родитеља. Организована је подршка ученицима са потешкоћама у развоју у виду личних пратилаца. Спроведен је поступак јавне набавке за исхрану деце у ђачкој кухињи и реализацију екскурзија и рекреативне наставе. Склопљени су уговори са више туристичких агенција. Редовно су исплаћиване плате, трошкови превоза, јубиларне награде, превоз и дневнице за наставнике и ученике који иду на такмичења.

Постоји добра сарадња са представницима синдиката који  редовно присуствују седницама Школског одбора, а обавештавани су о свим актуелностима везаним за  рад школе.

Учествовала сам у организацији свих прослава, манифестација, и других активности које су се одржавале у нашој школи од почетка школске године: свечани пријем првака, активности поводом прославе Дана општине, Мини Тини фест, обележавање Дечије недеље, Фестивал дечијих сцена, активности на обележавању Нове године и школске славе Светог Саве, организација Општинског такмичења „Књижевна олимпијада“, Општинског такмичења из математике, Републичког такмичења из физике, Дана школе. Такође, школа је била домаћин обука за учитеље, наставнике српског језика и наставнике који су конкурисали за дигитализацију наставе. У априлу је организовано предавање за  родитеље у вези са безбедношћу ученика на интернету. У нашој школи је организована конститутивна седница Општинског савета родитеља.

На почетку школске године целокупан школски простор је очишћен и припремљен за рад. Од почетка школске године није било значајнијих инвестиција на одржавању школске зграде.

Школа је функционисала без већих потешкоћа у раду. Од средстава из буџета општине набављена су два штампача укупне вредности 32.700,00 динара за потребе администрације и стручне службе. Поводом обележавања јубилеја, педесет година од оснивања компаније Бамби, ова компанија је у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја доделила педесет интерактивних табли основним школама. ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину  је једна од школа која је добила на поклон интерактивну таблу и пројектор вредности око 150 000,00 динара. У априлу је средствима из буџета општине обезбеђен намештај за три учионице у вредности 469 980,00 динара. У августу  су обављени  радови на замени цевовода за грејање у фискултурној сали. Цеви су биле старе и дотрајале, оштећења су била знатна и било је великих потешкоћа са грејањем на почетку ове календарске године. Урађен је нови надземни цевовод са радијаторским везама. Вредност радова је 399 744,00 динара, а извођач радова је фирма DOO „NID energy systems” из Параћина. Организован је  семинар за запослене у школи „Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција“ koји је финансиран средствима из буџета општине.

  ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину је у 2018-ој години са успехом конкурисала код Министарства правде РС пројектом „Опремање учионица рачунарском опремом и усавршавање наставног кадра за примену савремених облика учења“ и компаније ЦРХ по конкурсу“ Партнерство за будућност“ пројектом „Унапређење квалитета наставе и развој компетенција ученика за одговоран однос према околини“. Реализација ових пројектаје у току, а подразумева опремање школе рачунарима и видео пројекторима, стручно усавршавање запослених као и активности са ученицима .

Захваљујући овим донацијама опремили смо осам учионица рачунарима и видео пројекторима.За насатавнике наше школе из донација поменутих пројеката, организовани су акредитовани семинари: Примена интерактивних/дигиталних уџбеника у настави; Информатичке мрвице и Зелени пакет који пружа занимљивији приступ у раду са ученицима по питању заштите животне средине. Такође, шесторо наставника наше школе је успешно конкурисало на пројекту „Дигитална учионица“ који спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја и осим обуке добили су шест комплета за рад у учионици, лаптоп рачунара и видеопројектора. Један од наших приоритета био је Школа припремљена за модерну, савремену наставу која подразумева употребу интернета, бржи пренос информација на начин како је то данашњим генерацијама ученика занимљиво и потребно. Такође, школа је у пројекту Е дневник па ће ова опрема значајно користити наставницима за вођење дневника образовно-васпитног рада, издавање сведочанстава и израду извештаја.

               Настава је у великој мери прилагођена индивидуалним могућностима ученика.

 Наши ученици постижу запажене резултате на такмичењима. И ове као и претходне године имали смо више учесника републичких такмичења из области: математике, физике, српског језика, енглеског језика, техничког и информатичког образовања, спорта. То говори о великом ангажовању наставника и високој мотивацији ученика. Постигли смо:

 

1.      Анђела Радосављевић – осми разред, 2.место на Републичком такмичењу Књижевна олимпијада;
2.      Михаило Пешић – седми разред,  3.награда на Републичком такмичењу из математике;
3.      Милена Стојанов – седми разред, 3.награда на Републичком такмичењу из физике;
4.      Вукашин Јовановић- осми разред, 3.награда на Републичком такмичењу из физике;
5.      Миљана Миљуш – осми разред, 3.награда на Републичком такмичењу из физике;
6.      Вера Стојановић – пети разред- 2.место на Републичком такмичењу из технике и технологије;
7.      Лука Цветковић-осми разред, 1.награда на Републичком такмичењу из техничког и информатичког образовања;
8.      Милан Злонога, пливање- 3.место
9.      Екипно такмичење Мале олимпијске игре, други разред- 1.место као и учешће на спортским сусретима младих у Сплиту.
10.    Школска сцена Србије- представа ученика старијих разреда "Матуранти"-2.награда

 

На свечаној седници Наставничког већа школе на крају другог полугодишта 14 ученика осмог разреда проглашено је носиоцима Вукових диплома; додељено је 56 посебних диплома ученицима који су имали једно од прва три места на општинским такмичењима,  а за Ђака генерације изабрани су ученици Миљана Миљуш и Вукашин Јовановић.

 

              Ученици су својим понашањем на часовима, али и током одмора показали веома примерно понашање. У школи се поштује Кућни ред. Добро организовано дежурство наставника као и добра сарадња са полицајцима задуженим за  овај део града па и за нашу школу, значајно су умањили проценат насиља, а ретки случајеви  решавали су се кроз разговор са ученицима и родитељима, а по потреби укључиване су и друге службе.

            

Добри међуљудски односи као и сарадња у колективу у великој мери доприносе стварању позитивне радне атмосфере, а резултат таквог рада је успех наших ученика у наставку школовања и наравно, оцена квалитета рада школе.

 Верујемо да ћемо и даље успешно наставити пут васпитно-образовног процеса.

                     

Културна и јавна делатност школе

Од почетка школске године реализоване су активности:

Август

Четвртак, 31.08.2017. године- Свечани пријем првака.

Септембар

Среда, 06.09.2017. године- Аудиција за Мини Тини фест- гост Јован Адамов

Петак, 08.09.2017. године- Родитељски састанак са родитељима ученика из Лебине у вези са кампом Другаријада на Копаонику. Присутни представници фондације Новак Ђоковић.

Камп „Другаријада“ од 17.09.2017-23.09.2017.

Уторак, 19.09.2017.године- Састанак административних и финансијских радника са Финансијским саветником Министарства просвете, Срђаном Светозаревић и просветним саветником,  Александром Стевановић.

Среда, 20.09.2017.године- Предавање за ученике првог разреда на тему Безбедност у

                                              саобраћају – Сарадња са Црвеним крстом и полицијом.

Петак, 22.09.2017.године- Турнир „3 на 3“ ученици трећег и четвртог разреда; Изложба

                                 ликовних радова ученика старијих разреда-поводом Дана општине.

Уторак, 26.09.2017. године- Драмски приказ „Стева Писар убија Хафиз пашу“-

                                               историјска секција поводом Дана општине.

Уторак, 26.09.2017.године-радионица из француског језика-Збирка фотографија из

                                            Параћина,  постер и видео запис поводом Дана општине и

                                            Европског дана језика.

Петак, 29.09.2017.године- обилазак Културног центра, цртање на асфалту, пуштање

                         балона, „Деца-деци“- поводом Дана општине-ученици другог разреда.

Петак,29.09.2017.године –Мини тини фест.

 

Октобар

Од 02-07.10.2017. године –обележавање Дечије недеље.

Среда,11.10.2017.године-Подела комплета  „Заштитимо децу у саобраћају“ , ученицима

                                        првог разреда-представници општине, полиције и црвеног крста.

Среда, 11.10.2017.године- предавање за ученике петог и шестог разреда и за групу више од сто родитеља ученика свих разреда на тему Безбедност на интернету. Предавање су одржали представници Националног контакт центра за безбедност деце на интернету-Министарства за трговину, туризам и телекомуникацију. Предавању је присуствовао представник ПС Параћин- Марко Чолић.

Новембар

Уторак, 07.11.2017.године- Вежба: евакуација, гашење пожара и пружање прве помоћи. Сарадња са Црвеним крстом, здравственом службом и ватрогасно спасилачким водом.

Четвртак,23.11.2017.године- Фестивал дечијих сцена-представљање наше школе.

Четвртак,30.11.2017.године- промоција пројекта „Рециклажа у мојој школи“. Промоцији су присуствовали- директори цементаре у Поповцу, Секопака и општине Параћин, глумац-Бода Нинковић.

 

Децембар

Уторак, 12.12.2017. године- предавање на тему „Менторство“-просветни саветник Александра Стевановић и спољни сарадник Иван Милојевић.Предавању су присуствовали представници параћинских и ћупријских школа.

Петак, 15.12.2017. године-конститутивна седница Општинског савета родитеља.

Субота, 16.12.2017.године- Донација интерактивне табле и пројектора- компанија „Бамби“.

Четвртак, 28.12.2017. годинеФинале квиза „Шта знаш о здрављу“-ученици шестог разреда.

Четвртак, 28.12.2017. године-  Приредба ученика 4. разреда за први разред и децу радника

Уторак, 26.12.2017. године- Новогодишња забава за запослене

Јануар

Субота, 27.01.2018. године- Прослава школске славе- Светог Саве

Фебруар

Четвртак, 01.02.2018.године у 9,00 часова -Одељењска већа старијих разреда;

Четвртак, 01.02.2018.године у 10,30 часова -Одељењско веће млађих разреда;

Четвртак, 01.02.2018.године у 11,30 часова -Наставничко веће;

Петак, 02.02.2018.године -Родитељски састанци;

Четвртак, 08.02.2018.године -Семинар „Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција“

15. и 16.02.2018.године- Државни празник- Дан државности.

Четвртак, 22.02.2018. године- Предавања полиције за ученике четвртог и шестог разреда- Заштита од пожара.

Субота, 24.02.2018.године Општинско такмичење из математике

Март

Субота, 10.03.2018.године-Општинско такмичење „Књижевна олимпијада“

Петак,  09.03.2018.-Предавање за ученике 8.разреда Тема: ''Репродуктивно здравље и

                                СИДА''   

Понедељак,  12.03.2018.-Предавање за ученике 5.разреда Тема: ''Начин исхране на

                                          прагу пубертета''  

Понедељак, 12.03.2018-Предавање за ученике 6.разреда Тема; ''Од радозналости до

                                        зависности'' -  ( пушење) 

Уторак, 13.03.2018-Предавање за ученике 7.разреда Тема: ''Од радозналости до

                                  зависности'' -  (алкохолизам)  

Уторак, 13.03.2018-Предавање за ученике 8.разреда Тема: ''Полно преносиве инфекције

                                 са акцентом на СИДУ'' 

Среда, 14.03.2018-Предавање за ученике 6.разреда Тема: ''Пубертет''     

Петак, 16.03.2018.-Предавање за ученике 6.разреда-Тема; ''Кликни безбедно''  

Четвртак, 15.03.2018.-Предавање за ученике 7.и 8.разредаТема: ''Од радозналости до

                                    зависности'' -  (наркоманија)

Април

10-12.04.2018.године-Екскурзија ученика осмог разреда

12-13.04.2018.године- Екскурзија ученика седмог разреда

13-14.04.2018. године-Пробни завршни испит за ученике 8.разреда

Уторак, 17.04.2018. године-Одељењска већа

Уторак, 17.04.2018. године-Предавање полиције за ученике 4. и 6. разреда

18-27. април- Прослава Дана школе

Субота, 28.04.2018.године-Приредба ученика у дворишту матичне школе поводом

                                              Државног такмичења из физике

Недеља, 29.04.2018.године -Додела наград у Градском позоришту  ученицима који су

                                                постигли успех на Државном такмичењу.

Мај

Субота, 05. мај 2018.године

Наставни дан по распореду за среду – за ученике 8. разреда.

Први, други и трећи разред надокнада екскурзије.

Субота, 05. мај 2018. године

Екскурзија ученика четвртог разреда

Уторак, 08.мај 2018.године

Систематски преглед ученика 1-1 у 14,00

Уторак, 08.мај 2018.године

Национално тестирање 7-2 (математика, физика,историја)

Среда, 09. мај 2018.године

Екскурзија ученика трећег разреда

Среда, 09. мај 2018.године

Систематски преглед ученика 1-2 и 1-4 у 14,00 и 15,00 и 1-3 у 16,00

10. и 11.05.2018.године

Екскурзија ученика петог разреда

Петак, 11.05.2018.године

КРОС РТС-а

Субота, 12.05.2018. године

Наставни дан по распореду за четвртак – за ученике 5-8.р

Уторак, 15. мај 2018.године

Мини олимпијске игре

Среда, 16.мај 2018.године у 18,00 часова

Заједнички родитељски састанак родитеља ученика 8.разреда

Четвртак, 17.мај 2018.год

Преадавања полиције за четврти и шести разред

19. и 20. мај 2018.године

Семинар за учитеље првог разреда (Организација МПНТР)

Среда, 23. мај 2018. године

Екскурзија ученика другог разреда

24.05.2018. до 31.05.2018. године

Настава у природи –трећи разред

Петак, 25. мај 2018. године

Екскурзија ученика првог разреда

Субота, 26. мај 2018. године

Наставни дан по распореду за петак- за ученике 5-7. разреда

Среда,30.мај 2018.

Наградна екскурзија 6-3- Квиз Шта знаш о здрављу, Бор

Јун

До 31.маја 2018.

Стручна већа- предлог изборних предмета за нову школску годину, предлог програма стручног усавршавања

31.05.2018. године у

Одељењско и Наставничко веће- 8.разред

 14. јуна 2018.

 

Родитељски састанци за ученике 8. разреда- подела сведочанстава о завршеном 8. разреду. Књиге за одличан успех.

13.јун 2018. године

Прослава мале матуре

14.јун 2018. године

Забава ученика 4. разреда

15. јуна 2018.

Одељењска и Наставничко веће 1-7. разреда

18,19. и 20. јун 2018.

Завршни испит

22. јун 2018.године

Подела сведочанстава о завршеној основној школи, уверења о завршном испиту и диплома- 8. разред

25.јун 2018.године

Наставничко веће

26.јун 2018.године

У 10,00 часова

Семинар у нашој школи- Примена интерактивних/дигиталних уџбеника у настави (група 30 наставника- једнодневни)

28.јун 2018. године

Родитељски састанци ученика 1-7. разреда

 

Јул

05. и 06.јула – Семинар за учитеље за наставнике српског језика (Организација               

                        МПНТР)

Август

22.08.2018.године –  Семинар за колектив школе „Информатичке мрвице“

24.08.2018.године – Семинар за колектив школе „Зелени пакет“

29.и30.08.2018.године- Организација семинара у сарадњи са МП- обука наставника                                     

                                        „2000 дигиталних наставника“